RSS

Документи за безработица НОИ

Ето необходимите ви документи за обещетение като безработен в НОИ.
1. Документ за регистрация като безработен от Агенция по заетостта;
2. Заповед /акт/ за прекратяване на правоотношението;
3. Документи удостоверяващи общ и/ или служебен трудов стаж,и/ или осигурителен стаж;
4. Банкова сметка, по която ще се превеждат парите;
5. Удостоверение за настоящ адрес, ако е различен от по лична карта;
6. Лична карта.
Срокът за регистрация в НОИ е 30 дни от регистрацията в Бюрото по труда.
При промяна на обстоятелствата имате 7 дневен срок да ги уведомите двете институции, бройте календарни дни.
След приема на документите ви, ще получите разпореждане за размера на обещетението.
Минималното обещетение е 7,20 лв за работен ден, изплаща се от 15-18 число всеки месец за предходния. Минималният срок за получаване на помощта е 4 месеца. При съкращение по член 326 от КТ - по взаимно съгласие, получавате обещетение само 4 месеца.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS