RSS

Смяна на адресна регистрация

Вече се омъжихте, честито! Сега чакате фото и видео да пратят дисковете, но докато ги чакате си сменете личната карта. Имате срок от 30 календарни дни броено от голямото събитие. Фото и видео може още да не са готови в срок, но вас ще ви глобят.
Преди да ви сменят личната карта и да ви щракнат като госпожа, си изкарайте документ за нова адресна регистрация. Той е по желание и за ваше удобство. Например-вие сте от друг град или ви водят на различни адреси с вашия съпруг. Така ще си гласувате заедно и ще си получавате писмата за данъка на този адрес.
За целта взимате двете лични карти и отивате в района, в който живеете. Носите акт за раждане, удостоверение за брак и нотариален акт. Попълвате декларация за постоянен и настоящ адрес, ако желаете да е един и същ, но вече с новата фамилия. Ще ви снимат нотариалния акт, може предварително да си го снимате, за да се вижда само адреса, а не целият. Приемат ви декларациите и ви изпращат до другия работен ден. Тогава ще е готова новата ви адресна регистрация след като си платите таксичката.
Така че, имайте в предвид времето, за да не изпуснете срока.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS